Vidsyn Rosendal

rosendal_vidsyn_web_logo

Arrangementsinformasjon

Vidsyn Musikkfestival finn stad 9. – 10. juni 2023, på småbruket vårt Vidsyn, i Rosendal. Me drøymer om sommar, sol og solnedgang. Gode mennesker, god musikk og god stemning. Om du deler våre draumer så vil me veldig gjerne ha deg med oss på denne musikkfestivalen.

Arrangements-informasjon

Vidsyn Musikkfestival finn stad 9. – 10. juni 2023, på småbruket vårt Vidsyn, i Rosendal. Me drøymer om sommar, sol og solnedgang. Gode mennesker, god musikk og god stemning. Om du deler våre draumer så vil me veldig gjerne ha deg med oss på denne musikkfestivalen.